Ons logo

Het logo is ontworpen door Marian van Lookeren Campagne, een van de leden van Andromeda. De levensbloem als basis verbeeldt het veld van energetische verbondenheid tussen alles en iedereen – het speelveld van elke sjamaan. De otter speelt als totemdier een bijzondere rol voor de vereniging.

oneindigOver het ontwerp
‘Uit onze natuur weet ik dat wetmatigheid een grote rol speelt in het vorm krijgen van alles,’ zegt Marian. ‘Al zijn in de natuur de vormen minder strak dan op een computertekening; ze sluiten altijd op elkaar aan. Dat noem ik verbinding. De levensbloem is zo’n wetmatige structuur.’

‘Ook is het mooi dat de levensbloem in een cirkel te vatten is. Met de cirkel krijgt het logo de vorm van een sjamanenschild of -trom.’

Over de otter
De otter – een speels en vrolijkmakend roofdier dat Nederland lijkt te heroveren – is van bijzondere betekenis voor het ontstaan van de vereniging. Waar totemdieren zich meestal aandienen voor een bepaald ervaringsgebied van één persoon, kwam de otter voor alle leerlingen. De otter droeg er aan bij dat de school, opgericht en jarenlang getrokken door één leraar, een vereniging van leerlingen werd die de school in stand houdt en de leraar draagt.

In het logo lijkt de otter gedragen te worden door het veld. Of draagt de otter het veld?
Ze zijn verbonden. Ik in Wij. En als de otter zich afzet in het wiel, komt alles in beweging…