Onze vereniging: Ik In Wij

Vereniging Andromeda bestaat uit afgestudeerde leerlingen van het leertraject Innerlijk Sjamanisme. Innerlijk Sjamanisme gaat om de zoektocht naar je individuele verhouding tot het leven, het universum, het goddelijke. Wat is je bestemming? Wat heb je te doen in dit leven? Hoe geef je dat vorm?

Een vereniging van sjamanen klinkt zo als een paradox. Toch is dat niet zo. Sjamanen uit alle tijden waren dienstbaar aan hun gemeenschap en aan het grote geheel. Dat geldt ook voor eigentijdse Innerlijk Sjamanen. Het gaat om ‘ik in wij’.

De rechtsvorm van een vereniging past daarbij: iedere ‘ik’ heeft formeel een even grote stem in het ‘wij’.

Vereniging Andromeda organiseert bijeenkomsten en studiedagen voor leden, waarbij spirituele ontwikkeling van de leden én de groep het doel is: we lopen het spirituele pad met zijn allen. Omdat Innerlijk Sjamanen geen types zijn die het doorlopend of per se met elkaar eens zijn, scherpen we ons aan de verschillen. We spiegelen en steunen elkaar, verhelderen in de uitwisseling.

Vanuit onze verbinding in Andromeda – we zijn met bijna dertig leden – vindt iedereen zelf uit wat sjamanisme is en hoe dat in het dagelijks leven anno nu is in te zetten.

Kosmisch Aards Creëren, studiedag 2023