Ineke – beschermer van het zelf

In 2001 begon ik aan het leertraject Innerlijk sjamanisme bij Ria Font Freide.
Mijn doel: ik wilde mijn intuïtie versterken. Ik hàd wel een goede intuïtie maar ik vond het lastig om er op te vertrouwen, zo zou ik steeds meer gaan beseffen. Door opleiding en werk heen had ik vooral mijn verstand ontwikkeld en raakte mijn intuïtie daar vaak door ondergesneeuwd.

Tijdens dit traject zijn er werelden voor me opengegaan! Mijn binnenwereld kent meer lagen en ontvangstkanalen dan ik kon bevroeden. Tegelijkertijd leef ik in een groter geheel (wereld) met meer dimensies dan ik kende. Ik heb geleerd om me op verschillende manieren voor deze binnen – en buitenwerelden open te stellen: via krachtdieren, bomen, trancereizen en meditaties. En zo valt mij een enorme rijkdom toe aan inzichten en boodschappen. Deels wil ik deze boodschappen als universele wijsheid betitelen. Deels ervaar ik deze boodschappen als uniek voor mezelf.

Ik heb in dit traject mijn (universeel archetypische) bestemming gevonden: beschermer. Ik heb geleerd dat beschermen niet alleen gaat over afschermen of veilig stellen. Het gaat ook
over open stellen, tonen, ergens voor gaan staan. En mijn unieke vorm is ‘beschermer van het zelf’. Het ‘Zelf’ leer ik kennen als kern, DNA, ziel. Met dit weten kan ik voor mezelf, mijn
naasten en in mijn werk van waarde zijn. Als ik mezelf met mijn binnenwereld verbind (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) en mijn verbondenheid met het grotere geheel open zet, krijg ik een reactie op zielsniveau. Ik ervaar dan rust en steun en ik krijg heldere en helpende antwoorden op een vraag die ik heb. Dat kan een simpele vraag zijn, maar ook iets waar ik mee worstel.

Als ik me in mijn werk hiernaast ook verbind met de ander(-en), ervaar ik regelmatig dat ik ‘gesproken wordt’. Met andere woorden, dat er als ‘vanzelfsprekend’ een idee, ingeving,
inzicht opborrelt dat de moeite waard is om te delen. Zo kan ik als beschermer anderen helpen om hun ‘zelf’ te ontdekken. En dat zie ik in mijn werk als loopbaancoach als mijn belangrijkste taak: mensen helpen ont-dekken wat hun belangrijkste wensen, waarden en talenten zijn. Oftewel, wat wezenlijk is voor hen en hun Zelf in werk en leven. Natuurlijk zet ik ook kennis, ervaring en werkvormen in die me helpen om een goeie coach te zijn. Maar ‘het innerlijke weten’ en/of ‘de wijsheid’ waar ik (op de manier hierboven benoemd) gebruik van kan maken, blijkt vaak een wezenlijk toegevoegde waarde te hebben.
Ruim 20 jaar ben ik nu ‘onderweg’ op dit pad. Ik kan hier nog de rest van mijn leven mee verder. Mijn bestemming(-svorm) is mijn innerlijke kompas. Het geeft me basis, richting en focus in het leven.

Ik gun het iedereen dat hij/zij een innerlijk kompas kan ontwikkelen. Dat je het beste van jezelf mag ont-dekken, ontwikkelen en in de wereld mag brengen. Dat leidt tot individuele voldoening en is voor de omgeving ook een zegen. Daarom heet mijn praktijk ook Zelf Ontplooiing en Effectiviteit, ZOÉ. In het Grieks betekent dit ‘leven’.

Als je een vraag hebt, mail of bel me:

M gimvdberg@gmail.com
T 06 40893489

Als je nieuwsgierig bent, kijk op mijn website: www.zoetrainingencoaching.nl