Wat is Innerlijk Sjamanisme

Sjamanisme is een vrije, onderzoekende en individuele verhouding met de bezielde wereld. Een sjamaan verkent de wereld achter al het zichtbare – voor zichzelf en anderen – door contact te maken met het wezen van de aarde en alles wat zich daarop bevindt. Ook reist een sjamaan innerlijk naar andere lagen van de werkelijkheid in meditaties, trancereizen en dromen.

Een sjamaan gaat uit van de onsterfelijkheid van de ziel en weet dat alles energetisch verbonden is. Zij of hij leeft in het besef dat alles om ons heen betekenisvol is en stelt haar/zijn leven en spirituele vermogens in dienst van het Grote Geheel. Gidsen, voorouders, krachtdieren en totembomen ondersteunen daarbij.

Een ‘innerlijk sjamaan’ is iemand die deze houding en vermogens integreert en gebruikt in het dagelijks leven en er nieuwe, eigentijdse vormen aan geeft, gericht op de sociale omstandigheden en de maatschappij van nu.

Zij/hij luistert naar de energie van bomen, dieren, stenen en rivieren , maar ziet  ook de samenhang en betekenis in alledaagse, huiselijke en stadse zaken zoals een vondst op Youtube, een ruzie of het al dan niet vinden van een parkeerplaats.

Andere, oudere sjamanistische culturen kunnen een inspiratiebron zijn, maar het draait voor de innerlijk sjamaan om het zoeken naar en ontwikkelen van eigen vormen die passen in onze hedendaagse West-Europese cultuur.

leaf-nature-27590-hd-wallpapers