Ria Font Freide

File0638

Ria Font Freide richtte in 1994 in Nijmegen Andromeda, centrum voor Spiritueel Vorm-geven op en ontwikkelde het leertraject Innerlijk Sjamanisme.

Ria Font Freide studeerde psychologie en werkte in de psychiatrie en als gezinstherapeut. In die tijd volgde ze ook verschillende spirituele opleidingen. Zwemmend met dolfijnen in Hawaï ontdekte ze haar bestemming als spiritueel leraar Innerlijk Sjamanisme. Terug in Nederland begon ze aan de ontwikkeling van het leertraject. Ria is een zeer betrokken leraar die zich op ieders persoonlijke lering weet af te stemmen.
In 2015 is zij begonnen met haar laatste leertraject en sindsdien neemt ze
geen nieuwe leerlingen meer aan.

Het dagelijks leven is uitgangspunt
Sjamaan zijn is een levenshouding, vindt Ria, geen beroep om je geld mee te verdienen en ook geen leuke hobby voor erbij. Sjamaan worden is het volgen van een spiritueel pad, een ontwikkelingsweg die vele jaren in beslag kan nemen. ‘Als je het innerlijke contract met jezelf hebt gesloten dat je voor je spirituele pad gaat, dan weet je dat alles wat er in je leven gebeurt een uitdaging aan jezelf is. Elke ervaring ís een aanwijzing.’ Daarbij is het dagelijks leven de leidraad: ‘Je kunt wel onder een boom gaan zitten en het daar heerlijk hebben, maar je moet wel naar huis om eten te koken en de wc te poetsen.’

Van binnen naar buiten
Haar uitwerking van het sjamanisme is eigentijds en niet gericht op het leren van oude tradities of rituelen. ‘Het pad van de sjamaan begint altijd met een innerlijk proces,’ vindt ze. ‘Je kunt natuurlijk ook vanuit de uiterlijke vormen van sjamanisme – windrichtingen lopen, met totems werken – naar binnen toe werken en tot verdieping komen, maar ik werk van binnen naar buiten.’ Het ontwikkelen van zelfkennis en kennis over je voorouders en vorige levens, én het helen van het zelf maken een groot deel van het leertraject uit.

hertLeraar-leerling
Belangrijk voor het ontwikkelen van je spirituele pad is het aanvaarden van een leraar en het (leren) vertrouwen op zijn/haar adviezen. In Ria’s woorden: ‘In mijn visie is dit sjamanistische pad onderdeel van het zoeken en vinden van een leraar. Je kunt het niet alleen. Het gaan van het spirituele pad houdt in: durf ik mij te verbinden met het grote geheel? Een leraar is daar een verpersoonlijking van.’

Geen geheim genootschap
Je keuze om je sjamaan-zijn in het dagelijks leven neer te zetten, is een innerlijke gelofte om trouw te zijn aan je eigen waarheid en je eigen kwaliteiten. Daar past geen geheimzinnigheid of alleengang bij.
‘Al je verworvenheden zijn dienstbaar aan je zielsontwikkeling. Bovendien ben je pas een innerlijk sjamaan als je je gesteund weet door gidsen, engelen, totembomen en -dieren.
En  verantwoording aan ze aflegt. In feite leg je dan verantwoording af
aan het goddelijke hier op aarde.Dolfijnmandala.
Je bent dus bereid er in de openbaarheid voor te gaan; ik ga zoeken naar wie ik ben, zodat ik dienstbaar kan zijn aan het grote geheel. Dat is een fors contract.’

De illustraties zijn van de hand van Ria zelf.

Wil je meer weten over Ria Font Freide en haar visie? Lees een uitgebreid interview uit het tijdschrift Prana en/of bezoek haar eigen website.