Ria Font Freide

File0638

Ria Font Freide richtte in 1994 in Nijmegen ‘Andromeda, centrum voor Spiritueel Vorm-geven’ op en ontwikkelde het leertraject Innerlijk Sjamanisme.

Ria Font Freide studeerde psychologie en werkte in de psychiatrie en als gezinstherapeut. Ondertussen volgde ze verschillende spirituele opleidingen. Al zwemmend met dolfijnen in Hawaï ontdekte ze haar bestemming als spiritueel leraar Innerlijk Sjamanisme. Terug in Nederland begon ze aan de ontwikkeling van het leertraject.
Ria is een zeer betrokken leraar die op ieders persoonlijke lering weet af te stemmen. In 2015 is zij begonnen met haar laatste leertraject en sindsdien neemt ze geen nieuwe leerlingen meer aan.

Het dagelijks leven is uitgangspunt
Sjamaan zijn is een levenshouding, vindt Ria, geen beroep om je geld mee te verdienen en ook geen leuke hobby voor erbij. Sjamaan worden is een spiritueel pad, een ontwikkelingsweg die vele jaren in beslag kan nemen.

‘Als je het innerlijke contract met jezelf hebt gesloten dat je voor je spirituele pad gaat, dan weet je dat alles wat er in je leven gebeurt een uitdaging aan jezelf is. Elke ervaring ís een aanwijzing.’  Het dagelijks leven is de leidraad: ‘Je kunt wel onder een boom gaan zitten en het daar heerlijk hebben, maar je moet wel naar huis om eten te koken en de wc te poetsen.’

Van binnen naar buiten
Haar uitwerking van het sjamanisme is eigentijds en is niet gericht op het leren van oude tradities of rituelen. ‘Het pad van de sjamaan begint altijd met een innerlijk proces,’ vindt ze. ‘Je kunt natuurlijk ook vanuit de uiterlijke vormen van sjamanisme – windrichtingen lopen, met totems werken – naar binnen toe werken en tot verdieping komen, maar ik werk van binnen naar buiten.’
Dat betekent dat het ontwikkelen van zelfkennis en kennis over je voorouders en vorige levens, en het helen van het zelf een belangrijk deel uitmaken van het leertraject.

hertLeraar-leerling
Belangrijk voor het ontwikkelen van je spirituele pad is het aanvaarden van een leraar en het (leren) vertrouwen op zijn/haar adviezen. In Ria’s woorden: ‘In mijn visie is dit sjamanistische pad onderdeel van het zoeken en vinden van een leraar. Dat kun je dus niet alleen. […]  het gaan van het spirituele pad houdt in: durf ik mij te verbinden met het grote geheel? Een leraar is daar een verpersoonlijking van.’

Geen geheim genootschap
Je keuze om je sjamaan-zijn in het dagelijks leven neer te zetten, is een innerlijke gelofte om trouw te zijn aan je eigen waarheid en je eigen kwaliteiten. Daar past geen geheimzinnigheid of alleengang bij.
‘Al je verworvenheden zijn dienstbaar aan je zielsontwikkeling. Bovendien ben je pas een innerlijk sjamaan als je je gesteund weet door gidsen, engelen, totembomen en -dieren. En  verantwoor-
ding aan ze aflegt. In feite leg je dan verantwoording af aan het goddelijke hier op aarde.Dolfijnmandala.
Dat betekent dat je bereid bent er in de openbaarheid voor te gaan, dat je […] laat weten: ik ga voor mijn spirituele pad. Ik ga zoeken wie ik ben, zodat ik dienstbaar kan zijn aan het grote geheel. […]. Dat is een fors contract.’

Wil je meer weten over Ria Font Freide en haar visie? Lees een uitgebreid interview uit het tijdschrift Prana en/of bezoek haar eigen website.

 

ceremonie

Ria leidt een ceremonie ter ere van de opgeknapte werkruimte aan de Pater Brugmanstraat.

De illustraties op deze pagina zijn van Ria zelf.